תוכנית ליווי ילדים נפגעי עבירות מין ואלימות - המועצה לשלום הילד: הבטחת זכויותיהם, שלומם ורווחתם של כל הילדים בישראל