שותפי המיזם

מכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל, הוקם בשנת 2007, במטרה לפתח ידע ותוכניות למידה מתקדמות בתחום של ילדים אשר עברו התעללות והזנחה במשפחותיהם.
המכון שומר על סטנדרטים גבוהים של איכות ומצוינות במטרה לשכלל את  המענים העומדים לרשות הקהילה המקצועית המופקדת על רווחתם של הילדים נפגעי התעללות והזנחה.

מיזם מהל"ב הוקם בשנת 2015 במטרה להפחית התעללות והזנחת ילדים בישראל ולשפר את ההתמודדות המערכתית עם התופעה. מכון חרוב מנהל את המיזם וקיבל את תרומתיהן הנדיבות של חברת EBS וקרן שוסטרמן-ישראל למימונו.

המיזם מתמקד כיום ב- 4 מרכיבים: עיצוב סדר יום מדיני וחברתי, השפעה על דעת הקהל להעלאת מודעות לתופעה (הפקת קמפיין תקשורתי), פיתוח אינדקס לאומי למדידה וניטור של התופעה והקמת "חממה חברתית" לעידוד יזמות ופיתוח תכניות מניעה חדשניות בתחום.

המועצה הלאומית לשלום הילד, ארגון עצמאי ובלתי תלוי, עתיר ותק, נסיון, ידע ויכולת השפעה, משמיעה את קולם של הילדים בהתמדה ובאומץ. המועצה עושה למען הילדים, בסינגור, שדולה, תווך, סיוע, מחקר, חינוך, כאשר טובתם, שלומם וזכיותיהם ורק הם, עומדים לנגד עיניה.

פעילויות המועצה כולן מיועדות לכלל ילדי ישראל, זאת ללא אפליה וללא גבולות וסייגים גיאוגרפיים, דתיים או כלכליים.