מה אומר החוק?

 

מה אומר החוק?

בחוק העונשין התשל"ז- 1977 (חוק המפרט את עקרונות המשפט הפלילי בישראל ומונה סדרה של עבירות פליליות ועונשים עליהן) ישנם סעיפי חוק שונים אשר עשויים להיות רלוונטיים כאשר עוסקים בשיח על טלטול תינוקות, סעיפים אלו יהיו בהתאמה לאופי המקרה ותוצאותיו. בין היתר סעיפים העוסקים בהתעללות בקטין, תקיפת קטין הגורמת חבלה של ממש, תקיפת קטין הגורמת חבלה חמורה והריגה (סעיפים- 368ג, 368ב, 298).

כיום במדינת ישראל אין בבתי חולים נוהל קבוע ומחייב לקיום סדרת בדיקות רפואיות במקרים של מוות פתאומי של תינוקות. רק במקרים חריגים נבחנות לעומק נסיבות המוות של פעוט ובמרבית המקרים (בהם לא נפטר הפעוט ממחלה זיהומית, מומים מולדים, סיבות חיצוניות וכיוצ"ב) תוגדר סיבת המוות על ידי משרד הבריאות "מוות בעריסה" או "סיבת מוות לא ידועה".
החשיבות של בדיקה מיידית של סיבות בריאותיות, זיהומיות, סיבות חיצוניות או אלימות, שגרמו למקרי מוות של פעוטות היא חיונית למניעת הישנות היפגעות ילדים נוספים.

לפיכך, בימים אלו מקדמת המועצה לשלום הילד הצעת חוק שעניינה בירור נסיבות מקרי מוות של פעוטות אשר אמורה לתת מענה לעמימות הקיימת בנסיבות מותם של פעוטות ובכך לזהות מקרים בהם המוות נגרם כתוצאה מטלטול התינוק.

לחצו לצפייה ב: הצעת חוק בירור סיבות מקרי מוות של פעוטות