המועצה לשלום הילד - הבטחת זכויותיהם ורווחתם של כל הילדים במדינת ישראל