המועצה לשלום הילד וקידום חקיקה בישראל - המועצה לשלום הילד: הבטחת זכויותיהם, שלומם ורווחתם של כל הילדים בישראל