חינוך, רווחה וכלכלה - המועצה לשלום הילד: הבטחת זכויותיהם, שלומם ורווחתם של כל הילדים בישראל