כנס הנגב לשלום הילד 2018 - המועצה לשלום הילד: הבטחת זכויותיהם, שלומם ורווחתם של כל הילדים בישראל