מיזם "בידיים שלך" - המועצה לשלום הילד: הבטחת זכויותיהם, שלומם ורווחתם של כל הילדים בישראל