התעללות מינית בילדים, וילדים נפגעי עבירה - המועצה לשלום הילד: הבטחת זכויותיהם, שלומם ורווחתם של כל הילדים בישראל